دسته: گردشگری

آثار باستانی بم 0

آثار باستانی بم

آثار باستانی بم در استان کرمان در استان کرمان می توانیم به شهر بم برویم بم ذر جنوب شرقی کرمان است و در ۷۰ کیلومتری شهر کرمان واقع شده است. در این مسیر از...

آثار باستانی کرمان 0

آثار باستانی کرمان

آثار باستانی کرمان سال هاست که در مقابل چشمان گردشگران داخلی و خارجی خودنمایی می کنند. برای اولین مقصد می‌توانید از باغ موزه هرندی دیدن کنید. در این جا ۳ موزه موسیقی دیرینه شناسی...