خرید تخم شربتی

4,500 تومان

تخم شربتی یا تخم ریحان کوهی یک دانه گیاهی با طبیعت خنک که می تواند یک دارو برای درمان بیماری های مختلف باشد و هم مکمل یک شریت تابستانه برای رفع عطش …

توضیحات

تخم شربتی

تخم شربتی یا تخم ریحان کوهی یک دانه گیاهی با طبیعت خنک که می تواند یک دارو برای درمان بیماری های مختلف باشد و هم مکمل یک شریت تابستانه برای رفع عطش …

مشخصات تخم ریحان

• نوعی از ریحان با برگ های ریز
• دارای ساقه مکعبی
• پر شاخه
• معطر
• دارای دانه های ریز سیاه رنگ

طبیعت

خنک (گرم و تر)

ترکیبات

دانه گیاه ریحان کوهی

خواص

• ملین
• مدر
• سنگ آور
• تقویت قلب
• تقویت کبد
• ضد سودا
• رفع لکنت زبان
• شادی آور
• افزاایش نیروی جنسی
• ضد غش
• تقویت دستگاه گوارشی
• درمان فم معده
• رفع سختی ادرار
• افزایش مقاومت بدن
• شیرافزا
• عطسه آور (استنشاق)
• ضد دندان درد (دود دادن)

طرز مصرف

• خوراکی با آب سرد و گلاب برای رفع عطش و برخی بیماری ها
• استنشاق کوبیده آن عطسه آور
• به صورت دوددهی برای درد دندان