برچسب: تپه های ماسه ای

سفر به کویر لوت 0

سفر به کویر لوت

سفر به کویر لوت نام دیگر کویر لوت دشت لوت و اولین دشت بیابانی بزرگ در منطقه جنوب شرقی کشور است. آب و هوای این منطقه فرا گرم و خشک است و این دشت...