برچسب: سفر به بیرجند

سفر به بیرجند 0

سفر به بیرجند

سفر به بیرجند شهرستان بیرجند در همسایگی با کشور افغانستان با ۱۴۰ کیلومتر مرز مشترک در جنوب خراسان است. ارتفاع آن با سطح دریا ۱۴۷۰ متر است. آب و هوای بیرجند بیابانی و نیمه...