برچسب: غار کتله خور

گنبد سلطانیه و غار کتله خور 0

گنبد سلطانیه و غار کتله خور

گنبد سلطانیه و غار کتله خور دو مکان تاریخی هستند که از جاده قزوین یا زنجان عبور می کنند. نخستین منطقه ای که می بینیم گنبد سلطانیه است این میراث جزء هفتمین میراث جهانی...