برچسب: گنجعلیخان

آثار باستانی کرمان 0

آثار باستانی کرمان

آثار باستانی کرمان سال هاست که در مقابل چشمان گردشگران داخلی و خارجی خودنمایی می کنند. برای اولین مقصد می‌توانید از باغ موزه هرندی دیدن کنید. در این جا ۳ موزه موسیقی دیرینه شناسی...